Vörður tryggingar

Vörður tryggingar

Vörður hefur það að markmiði að bjóða viðskiptavinum viðeigandi vátryggingarvernd á samkeppnishæfu verði. Félagið leggur áherslu á einföld og þægileg vátryggingaviðskipti og persónulega þjónustu.

Vörður hefur á að skipa þjónustulipru og vel upplýstu starfsfólki sem vinnur í fjölbreyttu og hvetjandi starfsumhverfi. Lögð er áhersla á traust og áreiðanleika í samskiptum.


MANNAUÐUR

Starfsfólk

Listi yfir starfsmenn Varðar, netföng og símanúmer.

Störf í boði

Lykillinn að farsælum rekstri Varðar er fólkið sem þar starfar. Við leggjum áherslu á starfsánægju, jafnrétti, gott starfsumhverfi, markvissa fræðslu og þjálfun starfsfólks og skemmtilegan vinnustað þar sem hver einstaklingur hefur áhrif og skiptir máli.

VÖRÐUR HEFUR Á AÐ SKIPA ÞJÓNUSTULIPRU OG VEL UPPLÝSTU STARFSFÓLKI

Þú nærð sambandi við okkur frá mánudegi til fimmtudags milli kl. 9:00 og 16:00 en á föstudögum frá 9:00 til 15:30. Hægt er að hafa samband við okkur í síma 514 1000, í netfangið vordur@vordur.is eða á netspjallinu.

UM VÖRÐ

Fjárhags-upplýsingar

Ársreikningar og aðrar fjárhagsupplýsingar.

Stjórn og skipurit

Hér eru upplýsingar um skipurit, stjórn og stjórnarhætti.

Hlutverk og gildi

Með virku forvarnarstarfi lágmörkum við líkur á óhöppum. Þegar áföll ber að garði stöndum við þétt að baki okkar viðskiptavinum og bætum tjón þeirra.

  • Frumkvæði

  • Snerpa

  • Heilindi

Persónuvernd

Það skiptir okkur máli að fyllsta öryggis sé gætt við meðhöndlun persónu-upplýsinga sem þú veitir okkur.

UPPLÝSINGAR

Saga Varðar

Vörður er ungt vátryggingafélag með langa sögu. Rætur félagsins má rekja allt aftur til ársins 1926 þegar Vélbátasamtrygging Eyjafjarðar var stofnuð.

Arion Banki

Arion banki er í samstarfi við Vörð um sölu vátrygginga til einstaklinga og fyrirtækja.

Fréttir

fréttir

2. júl 2020

Nýtum okkur ekki lögveðsrétt í ökutækjatryggingum

Í fjölmiðlum hefur verið fjallað um nýleg lög um ökutækjatryggingar, sem veita tryggingafélögum lögveðsrétt í ökutækjum vegna vangoldinna iðgjalda. Fram kemur í umfjölluninni að lögin séu m.a. illframkvæmanleg og ósanngjörn gagnvart kaupendum ökutækja, sem gætu þurft að sæta því að greiða upp skuldir fyrri eiganda ökutækis.

Vörður mun ekki nýta sér þessa heimild við eigendaskipti ökutækja fyrr en tryggt verður að kaupendur geti fullvissað sig um að ekki hvíli skuld vegna trygginga fyrri eiganda. Unnið er að varanlegri lausn sem tryggir hagsmuni kaupenda ökutækja.

fréttir

25. jún 2020

Akstur með ferðavagna

Öll viljum við ferðast um landið okkar á öruggan og áfallalausan hátt. Margir aka um þjóðvegina í sumar með ýmiss konar ferðavagna í eftirdragi eins og hjólhýsi, fellihýsi og tjaldvagna. Þá er mikilvægt að hafa í huga að aksturseiginleikar bílsins geta breyst, hann orðið óstöðugri og getur rásað á veginum. Fjölmörg önnur atriði er gott að hafa í huga áður en lagt er af stað í ferðalag með ferðavagn.

Ferðavagnar þurfa að fara í lögbundna skoðun fjórum árum eftir skráningu og síðan á tveggja ára fresti. Bremsu- og ljósabúnaður og dekk verða ávallt að vera í lagi. Gæta þarf þess að bíllinn megi draga ferðavagninn og að ökuréttindi nái yfir samanlagða þyngd vagnsins og bílsins. Lesa má upplýsingar um heimilaða þyngd eftirvagns eða tengitækis í skráningarskírteini bifreiðar. Á skráningarskírteini ferðavagns kemur fram þyngd þeirra en hún er auðvitað án alls búnaðar sem settur er um borð í vagninn.

Ef ferðavagn er breiðari en bíllinn og hindrar baksýni þarf að framlengja hliðarspegla hans báðu megin og gott er að hafa útsýni úr baksýnisspegli til að geta fylgst með ferðavagninum sjálfum aftur úr bílnum. Ganga þarf vel frá tengibúnaði við bílinn og öryggiskeðju skal alltaf nota. Tengibúnaðurinn á að vera traustur og af viðurkenndri gerð og skráður í skráningarskírteini. Allir ferðavagnar eiga að vera með ljós sem eru hliðstæð aftur- og hliðarljósum bílsins.

Það er ekki sjálfgefið að ökumenn kunni að aka með ferðavagn en æfingin skapar meistarann. Huga þarf t.d. að því að hemlunarvegalengd og beygjuradíus breytist þegar ekið er með ferðavagn. Þá getur ferðavagn tekið á sig mikinn vind þannig að við verstu aðstæður getur hann fokið út af veginum ásamt bílnum.

Besta ráðið er að fara varlega, gefa sér nægan tíma og aka ávallt eftir aðstæðum.

Tryggingar eftirvagna

Samkvæmt lögunum, sem tóku gildi 1. janúar 2020, telst eftirvagn eða annað tæki sem fest er við ökutæki, vera ein heild. Eftirvagn eða tengivagn getur verið t.d. tjaldvagn, fellihýsi, hjólhýsi eða kerra.

Þetta þýðir að ábyrgðartryggingar ökutækja ná ekki yfir tjón sem verða á eftirvögnum, óháð eignarhaldi. Ábyrgðartrygging tók áður á slíku tjóni ef eigandi eftirvagns var ekki ökumaður eða eigandi ökutækisins. Til að tryggja eftirvagn þarf að kaskótryggja hann en kaskótrygging ökutækis nær aldrei yfir eftirvagninn sjálfan.

Tökum dæmi: Jói fær lánað fellihýsi hjá Guðrúnu og verður svo valdur að árekstri með tilheyrandi tjóni á fellihýsinu. Ef þessi atburður hefði gerst á síðasta ári hefði tjónið á fellihýsinu greiðst úr ábyrgðartryggingu ökutækis Jóa. Ef svona atburður gerist á þessu ári greiðist tjónið ekki úr ábyrgðartryggingu ökutækis Jóa.

Ef þú átt eftirvagn, farðu þá vel yfir tryggingarnar þínar. Þú getur óskað eftir tryggingu fyrir eftirvagninn þinn hjá okkur með því að hafa samband.

Þjónusta

Fyrirmyndar þjónusta

Fyrirmyndarþjónusta Varðar er verkefni sem ætlað er að skapa víðtæka þjónustumenningu meðal starfsfólks og skapa félaginu þannig sérstöðu á markaði.

Þjónustu skrifstofur

Hér getur þú nálgast upplýsingar um þjónustuskrifstofur Varðar.

Styrktarbeiðni

Vörður leggur áherslu á forvarna- og velferðarmál í styrktarstefnu sinni en er þó einnig virkur stuðningsaðili margra annarra góðra málefna.

Markaðsefni

Hér getur þú nálgast merki, bæklinga, auglýsingar og annað markaðsefni Varðar.