Mannauðsstefna

Markmið okkar er að halda í og laða að framúrskarandi starfsfólk og efla það í faglegum og persónulegum vexti. Við viljum skapa jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi og styðja við starfsfólk.

Eftirfarandi stefna tekur til Arion samstæðunnar, þ.e. Arion banka, Stefnis og Varðar, en saman veitir Arion samstæðan íslensku samfélagi alhliða fjármálaþjónustu. Í stefnunni er sameiginlega vísað til félaganna þriggja sem Arion.

Mannauðsstefna

Markmið okkar er að halda í og laða að framúrskarandi starfsfólk og efla það í faglegum og persónulegum vexti. Við viljum skapa jákvætt og hvetjandi starfsumhverfi og styðja við starfsfólk.Við leggjum áherslu á að skapa jöfn tækifæri sem og árangursdrifna vinnustaðamenningu . Í sameiningu leggjum við okkur fram um að skilja þarfir og uppfylla væntingar viðskiptavina okkar, því árangur þeirra er okkar árangur.

Rétta fólkið

 • Tryggjum að ráðningar og móttaka nýliða fari fram með faglegum hætti.

 • Tökum vel á móti nýju starfsfólki.

 • Leggjum áherslu á að í hvert starf sé valinn einstaklingur í samræmi við þarfir og stefnu fyrirtækisins hverju sinni.

 • Leggjum metnað í að vanda til viðskilnaðar við starfslok.

Skýr sýn í jafnréttismálum

 • Virðum mannréttindi og jafnrétti í allri starfsemi og leggjum áherslu á jöfn tækifæri.

 • Vinnum eftir jafnlaunastefnu til að tryggja jöfn kjör fyrir jafn verðmæt störf og gagnsæi í launaákvörðunum.

Öflug forysta

 • Hjá okkur starfa öflugir stjórnendur með skýra framtíðarsýn.

 • Áhersla á uppbyggilega þjálfun og stuðning við stjórnendur.

 • Stjórnendur ganga fram með góðu fordæmi og eru hvetjandi.

 • Stjórnendur veita reglulega og uppbyggilega endurgjöf til starfsfólks.

Stöðug þróun og fræðsla

 • Leggjum áherslu á fjölbreytta fræðslu til þess að efla færni og þekkingu starfsfólks.

 • Veitum tækifæri til starfsþróunar með nýjum áskorunum, aukinni ábyrgð og krefjandi verkefnum.

 • Hvetjum starfsfólk til þess að sýna frumkvæði og metnað til þess að þróast í starfi og taka ábyrgð á eigin þekkingu.

Ánægja, líðan og samskipti

 • Einelti, kynbundin og kynferðisleg áreitni og ofbeldi er aldrei liðið. Það er á allra ábyrgð að koma í veg fyrir slíkt.

 • Leitumst við að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi.

 • Leggjum metnað í að viðhalda góðum starfsanda og starfsánægju.

 • Stuðlum að jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Bjóðum starfsfólki upp á eftirsóknarvert starfsumhverfi og sveigjanleika í starfi.

Árangursdrifin menning

 • Vinnum saman að því að ná árangri í þeim verkefnum sem okkur eru falin og hrósum þegar vel tekst til.

 • Tileinkum okkur markmiðasetningu og mælingar á árangri og tengjum við starfskjarastefnu.

 • Leggjum okkur fram um að finna lausnir með skilvirku vinnuumhverfi og umbótamenningu með þarfir viðskiptavina að leiðarljósi.

 • Leggjum áherslu á að miðla og deila þekkingu og upplýsingum til samstarfsfólks.

Til að framfylgja mannauðsstefnu og meta árangur í mannauðsmálum eru notuð ýmis mælitæki svo sem innri kannanir, samtöl, vinnustaðagreining, stjórnendamat, mælingar á starfsmannaveltu, mælingar á fjarveru, ráðningatölfræði, jafnréttistölfræði o.fl.

Í mannauðsstefnunni er tilvísun í starfskjarastefnu, sem er samþykkt á aðalfundi skv. tillögu stjórnar, auk þess sem vísað er í undirstefnur þar sem frekari útfærsla lykilþátta er skilgreind. Mannauðsstefnan er endurskoðuð árlega og samþykkt af stjórn. Undirstefnur mannauðsstefnunnar eru á ábyrgð mannauðs, uppfærðar eftir þörfum og er starfskjaranefnd stjórnar upplýst um breytingar sem gerðar eru eftir því sem við á.