Jafnlaunastefna

Jafnlaunastefna félagsins er órjúfanlegur hluti af almennri launa- og jafnréttisstefnu félagsins. Markmiðið með henni er að tryggja að fyllsta jafnréttis sé gætt milli kynja við launaákvarðanir. Starfsfólki skulu greidd jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt eða sambærileg störf sem og hvers konar frekari þóknana. Einnig skulu þau njóta sömu kjara hvað varðar lífeyris-, orlofs- og veikindaréttar og hver önnur starfskjör eða réttindi sem metin verða til fjár.  

Félagið skuldbindur sig til að sinna stöðugu eftirliti með jafnlaunakerfinu og tryggja þannig að eftir því sé unnið. Brugðist er við og unnið að umbótum ef sýnt er fram á þörf fyrir því og að stefnu félagsins hafi ekki verið fylgt. Jafnlaunakerfið tekur til alls starfsfólks.

Jafnlaunastefnu Varðar er ætlað að tryggja réttindi og skyldur sem fram koma í lögum og reglum sem jafnlaunakerfið byggir á. Félagið skuldbindur sig til að fylgja viðeigandi lagalegum og öðrum kröfum sem varða meginregluna um að öllum skulu greidd jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf óháð kyni.

Félagið einsetur sér að fylgja þeim jafnlaunamarkmiðum sem sett hafa verið. Rýnifundir æðstu stjórnenda fer fram einu sinni á ári þar sem farið er yfir árangur jafnlaunakerfis. Þar skapast tækifæri til umbóta og breytinga ef þörf er á, kerfinu er viðahaldið og markmiðin og stefnan ítrekuð, endurskoðuð og bætt ef þörf þykir. Mannauðsstjóri Varðar skal vera meðvitaður um að stöðugar umbætur þurfa að eiga sér stað og skal framfylgja því í hvívetna. Umsjónaaðili jafnlaunakerfis er mannauðsstjóri.

Jafnlaunastefna félagsins sem og jafnréttisstefna er kynnt nýju starfsfólki félagsins í nýliðafræðslu og ennfremur fer reglulega fram kynning fyrir allt starfsfólk félagsins. Einnig eru stefnurnar aðgengilegar á ytri vef félagsins sem og í gæðakerfi félagsins.

Guðmundur Jóhann Jónsson

Forstjóri

Uppfært 4. mars 2022