Við erum þér innan handar ef þú lendir í tjóni

Þarftu að tilkynna tjón?

Við leggjum metnað okkar í að svara öllum tjónstilkynningum á netinu eins fljótt og auðið er. Tjón sem krefjast aðkallandi aðgerða njóta forgangs í tjónaúrvinnslunni. Öllum tjónum á þó að vera svarað innan 24 tíma.

Neyðarþjónusta

Utan hefðbundins opnunartíma er hægt að hafa samband við neyðarþjónustu Varðar í síma 514 1099 sé um að ræða tjón á húseign eða innbúi í kjölfar vatns eða bruna. Sé um slys á fólki að ræða skal hafa samband við Neyðarlínu í síma 112.

Ef um er að ræða slys erlendis skal hafa samband við SOS International 00 45 70 10 50 50

Neyðarnúmer: 514-1099

Viðbrögð við tjóni

Fyrstu viðbrögð við tjóni geta skipt sköpum og því er gott að kynna sér hvernig skal bregðast við þegar tjón á sér stað. Gera þarf þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru, til að draga úr tjóni sé þess nokkur kostur en farið jafnframt að öllu með gát.

Aðstoð og öryggi

Vörður er í samstarfi við Aðstoð & Öryggi ehf um aðstoð á vettvangi vegna umferðaróhappa á höfuðborgarsvæðinu. Starfsmenn Aðstoðar & Öryggis mæta á staðinn og aðstoða við útfyllingu á tjónaskýrslu ásamt því að taka myndir af vettvangi og tjónum.

UPPLÝSINGAR

Þjónustuaðilar

Meðfylgjandi er samantekt yfir helstu þjónustuaðila Varðar. Hér má finna réttingarverkstæði, bílrúðuverkstæði, bílaleigur og flutnings- og björgunaraðila. Til þæginda má velja tegundir þjónustu úr felliglugganum.

Tjónstilkynningar í pdf formi

  • Ökutæki

  • Fjölskyldan og heimilið

  • Líf og heilsa

  • Gæludýr

  • Ferðalög

  • Atvinnurekstur

Tjónagrunnur

Tjónagrunnurinn er sameiginlegur skráningar- og uppflettigrunnur tryggingafélaga sem hefur það að markmiði að stemma stigu við tryggingasvikum og ofgreiðslu vátryggingarbóta. Í tjónagrunninn verða skráð þau tjón sem tilkynnt eru til tryggingafélaganna sem aðild eiga að grunninum, að undanskildum tjónum sem falla undir líf- og sjúkdómatryggingar.

FORVARNIR

forvarnir

30. ágú 2016

Eldvarnareftirlit sveitarfélaga

Undirbúningur að innleiðingu eigin eldvarnaeftirlits hjá þremur sveitarfélögum stendur yfir þessa dagana. Akureyri, Húnaþing vestra og Fjarðabyggð hyggjast öll innleiða eigið eldvarnaeftirlit 1. október næstkomandi í samvinnu við Eldvarnabandalagið og stendur útnefning eldvarnafulltrúa nú yfir. Hlutverk þeirra er að framkvæma mánaðarlegt og árlegt eldvarnaeftirlit í stofnunum sveitarfélaganna samkvæmt leiðbeiningum og gátlistum Eldvarnabandalagsins.

Eldvarnafulltrúarnir munu fá nauðsynlega fræðslu í september til að geta sinnt hlutverki sínu. Þá munu jafnframt allir starfsmenn sveitarfélaganna fá fræðslu um eldvarnir á vinnustað og heima og er unnið að skipulagningu fræðslunnar. Allir starfsmenn munu fá afhenta handbók Eldvarnabandalagsins um eldvarnir heimilisins. Slökkvilið sveitarfélaganna þriggja eru virkir þátttakendur í samstarfinu við Eldvarnabandalagið.

Á sama tíma er unnið að gerð sameiginlegrar greinargerðar Eldvarnabandalagsins og Akraneskaupstaðar um árangur af innleiðingu og framkvæmd eigin eldvarnaeftirlits hjá Akraneskaupstað en það hefur staðið yfir í tilraunaskyni síðan 1. október 2015. Greinargerðin mun meðal annars byggjast á svörum eldvarnafulltrúa Akraneskaupstaðar við spurningalista sem þeim hefur verið sendur. Stefnt er að því að greinargerðin liggi fyrir og verði kynnt um miðjan október.

forvarnir

28. apr 2016

Eldvarnarbandalagið

Akureyrarbær og Húnaþing vestra hafa gert samkomulag við Eldvarnabandalagið um að efla eldvarnir á heimilum og í stofnunum sveitarfélaganna. Samstarfið felur í sér að sveitarfélögin innleiða eigið eldvarnaeftirlit í stofnunum sínum í haust samkvæmt leiðbeiningum, gátlistum og öðrum gögnum sem Eldvarnabandalagið hefur gefið út. Þá verður fræðslu um eldvarnir beint að umsækjendum um húsaleigubætur en rannsóknir sýna að eldvarnir eru mun lakari í leiguhúsnæði en hjá þeim sem búa í eigin húsnæði.

Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri á Akureyri, segir áhugavert að vera með fyrstu sveitarfélögum til að innleiða eigið eldvarnaeftirlit samkvæmt forskrift Eldvarnabandalagsins. – Sveitarfélög hafa samkvæmt lögum ríkar skyldur í eldvörnum með rekstri slökkviliðs og opinberu eldvarnaeftirliti. Með samstarfinu við Eldvarnabandalagið förum við nýjar leiðir til að efla eldvarnir og öryggi fólks og njótum þar reynslu Eldvarnabandalagsins og efnis sem það hefur gefið út, segir Eiríkur Björn.

Guðný Hrund Karlsdóttir, sveitarstjóri Húnaþings vestra, tekur í sama streng. Hún segir mikilvægt að sveitarfélög gangi á undan með góðu fordæmi í þessum efnum. – Það er mjög mikilvægur liður í samstarfinu við Eldvarnabandalagið að allt starfsfólk sveitarfélagsins mun fá fræðslu um eldvarnir bæði á vinnustaðnum og heima. Það er líklegt til að auka vitund fólks um eldvarnir og hafa áhrif á eldvarnir í stofnunum Húnaþings vestra, segir Guðný Hrund.

Eldvarnabandalagið hefur útbúið leiðbeiningar og önnur gögn vegna eigin eldvarnaeftirlits fyrirtækja og stofnana og verða þau höfð til hliðsjónar í samstarfinu við Akureyrarbæ og Húnaþing vestra. Þjálfaðir verða eldvarnafulltrúar sem annast eftirlit með eldvörnum í stofnunum sveitarfélaganna samkvæmt gátlistum Eldvarnabandalagsins. Þá fá allir starfsmenn sveitarfélaganna fræðslu um eldvarnir á vinnustaðnum og heima fyrir og verður þeim afhent handbók Eldvarnabandalagsins um eldvarnir heimilisins. Eldvarnabandalagið leggur til allt efni og ráðgjöf án endurgjalds.

Eldvarnabandalagið er samstarfsvettvangur um auknar eldvarnir á heimilum og vinnustöðum.