Sjúkdómatrygging

Sjúkdómatryggingu er ætlað að styðja við fjölskyldur komi til alvarlegra veikinda og gera þeim kleift að einbeita sér að því að ná heilsu á ný án þess að hafa áhyggjur af fjárhag heimilisins.

Spurt og svarað

Sjá allar spurningar
  Hvað er sjúkdómatrygging?

  Sjúkdómatrygging veitir þér og fjölskyldu þinni fjárhagslega vernd komi til alvarlegra veikinda sem sem tryggingin tekur til.

  Hverjir þurfa sjúkdómatryggingu?

  Sjúkdómatrygging er flestum nauðsynleg óháð fjölskylduaðstæðum vegna þess að alvarleg veikindi gera ekki boð á undan sér.

  Hvernig virkar sjúkdómatrygging?

  Sjúkdómatrygging greiðir þér bætur ef þú greinist með tiltekinn sjúkdóm. Hún gerir þér kleift að endurskipuleggja líf þitt og einbeita þér að ná heilsu á ný án þess að hafa áhyggjur af fjárhag heimilisins. Sjúkdómar sem falla undir sjúkdómatrygginguna eru taldir upp á upplýsingaskjali og í skilmálum tryggingarinnar.

  Hverjir geta sjúkdómatryggt sig?

  Einstaklingar á aldrinum 18-59 geta sótt um sjúkdómatryggingu og er gildistími hennar til 70 ára aldurs.

  Hvar gildir sjúkdómatrygging?

  Sjúkdómatryggingin gildir hvar sem er í heiminum.

  Hvað kostar sjúkdómatrygging?

  Iðgjald sjúkdómatryggingar tekur mið af vátryggingarfjárhæð og aldri. Við mat á henni er m.a. horft til aðstæðna þinna, s.s. til fjölskyldustærðar, fjárskuldbindinga og hversu lengi þú nýtur launatekna í veikindum. Þá geta ýmsir heilsufars- og lífsstílsþættir haft áhrif á iðgjaldið.

  Hér má sjá til viðmiðunar þær reglur sem áhættumat er unnið eftir.

  Hversu háar eru bæturnar?

  Þú ákveður bótafjárhæð sjúkdómatryggingarinnar. Best er að fjárhæðin taki mið af tekjum þínum, skuldum og fjölskylduaðstæðum. Tryggingin þarf helst að geta bætt ígildi 2-3 ára nettólauna til viðbótar við samningsbundin réttindi launþega í veikindum. Þú getur hækkað vátryggingafjárhæðina ef þú eignast barn, ættleiðir barn eða kaupir íbúðahúsnæði án þess að skila inn nýjum heilsufarsupplýsingum.

  Hvernig greiðast bætur?

  Bætur sjúkdómatryggingar eru greiddar út í formi eingreiðslu og eru undanþegnar tekjuskatti. Aðeins er greitt einu sinni úr hverjum bótaflokki fyrir sig.

  Hvaða sjúkdómar falla undir sjúkdómatryggingu?

  Þeir sjúkdómar sem tryggingin tekur til eru flokkaðir í fimm bótaflokka;

  • Heilaáfall, lömun og málstol

  • Krabbamein

  • Tauga- og hrörnunarsjúkdóma

  • Hjarta og æðasjúkdómar

  • Aðra alvarlega sjúkdóma

  Nánari útlistun má nálgast á upplýsingaskjali tryggingarinnar eða í skilmálum.

  Hvenær eru bæturnar greiddar út?

  Bæturnar greiðast um tveimur vikum eftir að öll nauðsynleg og fullnægjandi gögn hafa borist tryggingafélaginu.

Tryggingar á mannamáli

Tryggingamál getur verið flókið. Til að gera okkur meira skiljanlegri höfum við tekið saman allar helstu upplýsingar um trygginguna í upplýsingaskjal sem hægt er að skoða með skilmálum.

Þú gætir haft áhuga á

Fyrst þú ert að kynna kynna þér líf- og heilsutryggingar þá gætir þú jafnframt haft áhuga á eftirfarandi tryggingum.

Heimilisvernd 3

Alhliða vernd sem inniheldur allar helstu tryggingar sem nauðsynlegar eru fyrir heimili og fjölskyldu.

Skoða nánar
Brunatrygging

Brunatrygging húseigna bætir tjón á fasteign af völdum eldsvoða.

Skoða nánar
Reiðhjólatrygging

Sérsniðin trygging fyrir hjólreiðafólk sem veitir alhliða vernd gegn þjófnaði, skemmdum á hjóli og búnaði og öðrum óvæntum atvikum við reiðhjólaiðkun.

Skoða nánar
 • Netspjall
 • Fyrirspurn
 • Fá tilboð