Golfvernd

Vörður býður kylfingum sérstaka tryggingu gegn þjófnaði á golfbúnaði og öðrum óvæntum atvikum utan vallar sem innan.

EFTIRFARANDI ER INNIFALIÐ Í TRYGGINGUNNI

ÁBYRGÐARTRYGGING

Tryggir vátryggðan fyrir þeirri skaðabótaskyldu sem hann getur bakað sér samkvæmt íslenskum lögum við golfiðkun.

GOLFBÚNAÐARTRYGGING

Tryggir golfbúnað vátryggðs fyrir utanaðkomandi atvikum og þjófnaði.

ÓHAPPATRYGGING

Tryggir vátryggðan fyrir tjóni á mönnum og munum sem hann veldur öðrum án skaðabótaskyldu.

GOLFSLYSATRYGGING

Tryggir vátryggðan fyrir slysum við golfiðkun og innifelur dagpeninga, örorku- og dánarbætur.

LEIGA Á BÚNAÐI ERLENDIS VEGNA FARANGURSTAFA

Endurgreiðir kostnað vegna leigu á golfbúnaði ef tafir verða á að golfbúnaður vátryggðs skili sér.

ÁRGJALDATRYGGING

Endurgreiðir vátryggðum árgjald í golfklúbb þegar vátryggður verður með öllu ófær um að spila golf vegna veikinda eða slyss.

HOLA Í HÖGGI

Gerir leikmanni kleift að gera vel við meðspilara sína fari hann holu í höggi.

HÚFTRYGGING BIFREIÐA

Vátryggir vátryggðan fyrir því tjóni sem hann verður fyrir fari golfbolti í bifreið hans.

ICELANDAIR GOLFERS

Tilboðsverð til meðlima Icelandair Golfers er 50% afsláttur fyrsta árið. Við næstu endurnýjun fá meðlimir Icelandair Golfers 20% afslátt.