Fartölvutrygging

Í skilmálanum merkir hugtakið “félagið” Vörð tryggingar hf. Um vátrygginguna gilda vátryggingaskírteinið ásamt áritun og sérskilmálum, skilmálar þessir, almennir skilmálar félagsins nr. AS-1 og ákvæði laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004. Ákvæði í almennum skilmálum ganga framar ákvæðum þessara skilmála ef ekki er fullt samræmi þar á milli.

Dæmi
Hverjir eru vátryggðir?

Vátryggingartaki og heimilisfólk hans

Bótasvið

Vátryggingin tekur til skaðabótaábyrgðar, sem fellur á vátryggðan sem eiganda hests, hunds eða skotvopns sem tiltekin er á vátryggingaskírteini, enda sé skaðabótaskyldan bein afleiðing af tjóni á mönnum eða munum (þar með talin fasteignir og dýr) og ekki víðtækari en venjuleg skaðabótaskylda utan samninga. Innan þeirra takmarkana sem áður greiðir, vátryggir félagið einnig gegn þeirri skaðabótaskyldu, er fellur á hann vegna verka þjónustufólks á heimili hans.

Almennar undantekningar vegna skemmda á munum

Vátryggingin tekur ekki til ábyrgðar vegna skemmda á munum eða glötunar muna, sem:

  1. Vátryggður á einn eða með öðrum;
  2. Vátryggður hefur að láni, á leigu, til geymslu, sölu, flutnings eða eru af öðrum ástæðum í vörslu hans, þar á meðal munir, sem vátryggður hefur tekið í heimildarleysi;
    1. Hér koma nokkur dæmi um undir undirflokka skilmála
    2. Þessi hér er líka svoleiðis eins og rétt eins og rætt hefur verið fyrir ofan þá fer að verða verra ferða veðrið fyrir Vörð.
  3. Vátryggður einstaklingur getur einungis skrifa svo langan texta, hér er dæmi um að textahöfundur hefur ekki hugmynd um lengur hvað hann er að skrifa og skrifar því einungis toma þvælu svo hægt sé að sja dæmi um langan texta í skilmálum.