Siðareglur

Siðareglur

Vörður hefur sett sér siðareglur. Tilgangur siðareglna félagsins er að vinna að samfélagslegri ábyrgð, stuðla að heiðarleika, réttsýni og sanngirni í viðskiptum og efla traust viðskiptavina og almennings á Verði.

Reglunum er ætlað að brýna fyrir öllum starfsmönnum Varðar að forðast hverskyns hagsmunaárekstra og vafasama viðskiptahætti er rýrt geti ásýnd félagsins og þeirra sjálfra. Þær veita víðtæka leiðsögn að því er varðar ráðvendni og viðskiptasiðferði og skilgreina þær leiðir sem við förum til að mæta áskorunum í starfi okkar. Reglurnar taka sérstaklega á þáttum eins og faglegri hegðun, stuðningi við orðspor félagsins, meðferð upplýsinga og afhendingu gagna frá félaginu, ábyrgð starfsmanna, veitir ramma og leiðsögn við ákvarðanatöku þegar siðferðisleg mál koma upp, veitir leiðsögn er varðar framkomu starfsmanna og störf þeirra, veitir leiðbeiningar varðandi meðhöndlun eigna félagsins, samskipti við fjölmiðla og eftirlitsaðila sem og virðingu fyrir lögum og eftirlitsaðilum. Siðanefnd er starfandi innan félagsins en hún hefur það hlutverk að móta og yfirfara reglurnar, vinna úr tilkynningum og fyrirspurnum og meta ábendingar um brot á siðareglunum.