Stefna um samfélagslega ábyrgð

Samfélagsleg ábyrgð

Samfélagsleg ábyrgð Varðar snýst um að starfa til hagsbóta fyrir viðskiptavini fyrirtækisins, starfsmenn, eigendur og samfélagið í heild sinni og skapa þannig sameiginlegt virði.

Vörður einsetur sér í allri starfsemi sinni að hafa jákvæð áhrif á samfélagslega þróun og umhverfið sem fyrirtækið starfar í. Rækt við mannauðinn, ábyrg tryggingarstarfsemi, virk umhverfisstefna, ábyrgir stjórnunarhættir, framlög og styrkir til góðgerðar- og félagssamtaka, rekstur- og þjónusta byggð á siðrænum gildum, fræðsla, gegnsæi og virk upplýsingagjöf er meðal kjarnaþátta í samfélagsstefnu Varðar.

Vörður ábyrgist að starfað sé eftir stefnu um samfélagslega ábyrgð með því að setja skýr og framfylgjanleg markmið sem unnin eru í samstarfi við hagsmunaaðila og samræmast heildarstefnu fyrirtækisins.

Með eftirtöldum markmiðum er leitast við að framfylgja þessari stefnu í starfsemi fyrirtækisins.

  1. Vörður stundar ábyrga tryggingastarfsemi Vörður er ábyrgt tryggingafélag sem leggur ríka áherslu á að lágmarka áhættu til hagsbóta fyrir alla hagsmunaaðila. Vörður leggur áherslu á bætta lýðheilsu í starfsemi sinni m.a. með miðlun upplýsinga og fræðslu.

  2. Vörður er leiðandi fyrirtæki þegar það kemur að því rækta mannauðinn Vörður vinnur með starfsfólki að heilbrigði þess og vellíðan og leggur áherslu á jafnrétti og að starfsfólk fái tækifæri til þess að vaxa í starfi. Vörður er fjölskylduvænt fyrirtæki og kappkostar að stuðla að almennri vellíðan, starfsánægju og góðum starfsanda.

  3. Vörður leggur sig fram um að starfa náið og á ábyrgan hátt með samfélagi sínu Vörður leitar samstarfs við viðskiptavini sína og aðlagar vörur og þjónustu að þörfum þeirra og samfélagsins. Vörður stundar gagnsæ vinnubrögð. Liður í starfsemi félagsins er virk styrkjastefna, framlög til góðgerðarmála og víðtækt samstarf við fræðasamfélagið.

  4. Vörður sýnir ábyrgð gagnvart umhverfi sínu Vörður ber virðingu fyrir náttúrunni og vinnur markvisst að því að auka umhverfisvæna þætti í allri starfsemi sinni og draga úr neikvæðum.

  5. Vörður stundar ábyrga stjórnarhætti Félagið fylgir leiðbeiningum Viðskiptaráðs Íslands um stjórnarhætti fyrirtækja.

  6. Vörður er fyrirtæki með ábyrga virðiskeðju Virðiskeðja Varðar skal vera byggð á siðrænum og samfélagslega ábyrgum gildum. Félagið kýs að starfa með birgjum sem starfa eftir sömu gildum, umfram aðra. Vörður stuðlar að því að vörur fyrirtækisins séu samfélagslega ábyrgar og að neytendur þeirra séu vel upplýstir um hvað þær standa fyrir og þar með vel meðvitaðir um ákvarðanir sínar við val á þeim.

Vörður er þátttakandi í loftslagsyfirlýsingu Festu og Reykjavíkurborgar