Hvernig getum við aðstoðað?

Fáðu tilboð

Endilega fylltu út formið og við sendum þér tilboð um hæl.

Ertu með fyrirspurn?

Sendu okkur línu og við höfum samband eins fljótt og auðið er.

Spjallið

Spjallið er opið alla virka daga
frá kl. 9:00 - 16:30.

Tilkynna tjón

Sendu inn tjónstilkynningu og við Höfum samband eins fljótt og auðið er.

Tilkynna tjón

Fáðu tilboð í þínar tryggingar

Takk fyrir! Við höfum móttekið tilboðið þitt og ráðgjafar okkar hafa samband við fyrsta tækifæri.

Endilega fylltu út þetta einfalda form og við sendum þér tilboð um hæl.

Vinsamlegast fyllið út þá reiti sem eru skyldugir.

Kennitala er ekki af réttu formi.

Óskað er eftir tilboði í:

Ertu með fyrirspurn?

Takk fyrir fyrirspurnina.

Við munum svara þér eins fljótt og auðið er.

Endilega fylltu út þetta einfalda form og við svörum eins skjótt og hægt er.

Vinsamlegast fyllið út þá reiti sem eru rauðmerktir.

Mínar síður

Jafnréttisstefna

Jafnréttisstefnu Varðar er ætlað að tryggja þau réttindi sem fram koma í 19.-22. grein laga nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Með jafnréttisstefnu vill félagið fara að lögum og sjá til þess að fyllsta jafnréttis sé gætt. 

Starfsmenn verði metnir á eigin forsendum og konur og karlar eigi í reynd jafna möguleika til starfa, starfsþróunar og fái jöfn laun ef um er að ræða sömu eða jafn verðmæt störf. Þannig verði tryggt að mannauður félagsins nýtist sem best, starfsánægja og tryggð verði meiri en það skilar sér í betri þjónustu og ánægðari viðskiptavinum. 

Markmið stefnunnar er að tryggja jöfn tækifæri starfsmanna og er hún jafnframt leiðarljós um starfshætti sem stuðla að jafnrétti. Þá er það einnig markmiðið að útrýma kynbundinni mismunun, sé hún til staðar. 
Virk jafnréttisstefna stuðlar að betri nýtingu á hæfileikum og þekkingu starfsfólks.

1. Kjaramál
Konur og karlar njóti sömu launakjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf. Launamunur skal einungis endurspegla mismunandi ábyrgð vinnuframlag, eðli starfa, menntun, frammistöðu og hæfni.

2. Ráðningar og störf
Við nýráðningar og tilfærslur í starfi skal unnið að jafnri kynjaskiptingu innan sviða og í hinum ýmsu störfum innan sviða.

3. Starfsþjálfun og endurmenntun
Konur og karlar njóti sömu möguleika til endurmenntunar, símenntunar og starfsþjálfunar.

4. Þátttaka í nefndum
Við skipun í nefndir og starfshópa ræður fagþekking mestu um val einstaklinga, en stefnt skal að jöfnum hlut kvenna og karla þar sem því verður við komið.

5. Starfsandi og líðan starfsmanna
Lögð er áhersla á að starfsmönnum líði vel, aðbúnaður sé góður, fyrirtækjamenningin sé jákvæð og hvetjandi og að það sé gott að koma til vinnu. Unnið sé markvisst að heilsuvernd og heilsueflingu starfsmanna. Þá er lögð rík áhersla á að starfsmenn taki þátt í hvers konar umbótum í starfsemi félagsins.

6. Samræming vinnu og einkalífs
Lögð er áhersla á að koma til móts við starfsmenn varðandi sveigjanlegan vinnutíma þar sem því verður við komið. Tekið er tillit til kvenna á meðgöngutíma, foreldra við umönnun ungbarna og erfiðra fjölskylduaðstæðna.

7. Kynferðisleg áreitni og einelti
Einelti, kynferðisleg áreitni eða ofbeldi verður ekki liðið innan fyrirtækisins. Viðbragðsáætlun og boðleiðir vegna slíkra mála verði öllum sýnilegar og aðgengilegar.

8. Framkvæmd og eftirfylgni
Hjá Verði er starfandi velferðarnefnd sem sinnir jafnréttismálum innan félagsins. Í henni eiga sæti mannauðsstjóri, fulltrúar starfsmanna ásamt utanaðkomandi fagaðila. Nefndin heyrir beint undir forstjóra og er skipuð til þriggja ára í senn.

Nefndin skal fylgjast með að unnið sé í anda jafnréttis og farið sé að lögum um jafnrétti hjá Verði, kanna réttmæti ábendinga og bregðast við með viðeigandi hætti. Nefndin skal gæta þess að upplýsingar um jafnréttismál fyrirtækisins og störf nefndarinnar séu aðgengilegar á innraneti Varðar. Velferðarnefnd skal einnig sjá til þess að allir nýráðnir starfsmenn Varðar fái kynningu á jafnréttisstefnu félagsins og störfum nefndarinnar. Nefndin skal einnig sjá til þessa að árleg kynning fari fram á jafnréttisstefnu og áætlun félagsins.

Nefndin kemur saman fjórum sinnum á ári og oftar ef þörf þykir. Nefndin skal árlega skrifa samantekt um störf sín.