Viðbrögð við tjóni

Hægt er að hafa samband við tjónadeild Varðar í síma 514-1000 alla virka daga frá 08:30 – 16:30 eða heimsækja Vörð í Borgartún 25. Í neyðartilfellum má hafa samband við neyðarvakt Varðar utan skrifstofutíma í síma 514-1099. Einnig er unnt að senda inn fyrirspurn í tölvupósti, tjon@vordur.is, og tilkynna tjón á heimasíðu félagsins.

EIGNATJÓN

 • Gera þarf þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru, til að draga úr tjóni sé þess nokkur kostur en farið jafnframt að öllu með gát.

 • Tilkynnið lögreglu þegar í stað um innbrot, þjófnað og skemmdarverk. Næsta skref er að tilkynna Verði um tjónið.

 • Starfsmenn Varðar veita vátryggingartaka alla þá aðstoð og þær leiðbeiningar sem þörf er á hverju sinni.

 • Ekki hefja viðgerð fyrr en tjón hefur verið tilkynnt Verði og tjónaskoðunarmaður hefur skoðað og metið skemmdirnar.

 • Ekki henda skemmdum munum nema með samþykki félagsins.

 • Ekki viðurkenna bótaskyldu eða bótakröfu ef þú hefur valdið öðrum tjóni án þess að hafa samband við Vörð.

 • Vörður mun fjalla um kröfuna og svara fyrir þína hönd.

ÖKUTÆKJATJÓN

 • Mundu að gera skýrslu um umferðaróhapp strax á staðnum.

 • Skilaðu þínu eintaki af tjónstilkynningu sem fyrst til Varðar.

 • Ef lögreglan kom á vettvang sendir hún skýrslu sína beint til Varðar.

 • Eftir að skýrsla hefur borist Verði, getur þú getur látið meta tjónið á viðurkenndu verkstæði sem kemur síðan upplýsingum um tjónið til Varðar.

BÍLRÚÐUTJÓN

 • Þú þarft ekki að tilkynna tjónið til Varðar.

 • Snúðu þér beint til eftirtalinna þjónustuaðila sem taka við skýrslum, annast rúðuskipti og tjónauppgjör fyrir Vörð.

 • Sjá lista yfir þjónustuaðila

SLYS OG SJÚKDÓMAR

 • Við ráðleggjum þér að leita til læknis strax eftir slys.

 • Slys eða veikindi skal tilkynna Verði þegar í stað.

 • Sé um umferðarslys að ræða er nauðsynlegt að gefa skýrslu um slysið hjá lögreglu og tilkynna það jafnframt til Varðar.

 • Ef um vinnuslys er að ræða ber vinnuveitanda að tilkynna það lögreglu og Vinnueftirliti ríkisins eins fljótt og unnt er.

 • Mikilvægt er að vanda vel til skýrslugerðar vegna slyss þannig að upplýsingar séu réttar og nákvæmar.