Hvernig getum við aðstoðað?

Fáðu tilboð

Endilega fylltu út formið og við sendum þér tilboð um hæl.

Ertu með fyrirspurn?

Sendu okkur línu og við höfum samband eins fljótt og auðið er.

Spjallið

Spjallið er opið alla virka daga
frá kl. 9:00 - 16:30.

Tilkynna tjón

Sendu inn tjónstilkynningu og við Höfum samband eins fljótt og auðið er.

Tilkynna tjón

Fáðu tilboð í þínar tryggingar

Takk fyrir! Við höfum móttekið tilboðið þitt og ráðgjafar okkar hafa samband við fyrsta tækifæri.

Endilega fylltu út þetta einfalda form og við sendum þér tilboð um hæl.

Vinsamlegast fyllið út þá reiti sem eru skyldugir.

Kennitala er ekki af réttu formi.

Óskað er eftir tilboði í:

Ertu með fyrirspurn?

Takk fyrir fyrirspurnina.

Við munum svara þér eins fljótt og auðið er.

Endilega fylltu út þetta einfalda form og við svörum eins skjótt og hægt er.

Vinsamlegast fyllið út þá reiti sem eru rauðmerktir.

Mínar síður

Tilkynna tjón

Hvernig tjón átti sér stað?
Hér þurfum við undirritun

Þú fyllir út formið, kemur svo til okkar og skrifar undir.

Upplýsingar um tilkynnanda

Öll tjón sem tilkynnt eru til félagsins eru skráð í tjónagrunn. Nánari upplýsingar um tjónagrunninn má finna í almennum skilmálum félagsins nr. AS-1 og á heimasíðu félagsins.

Tjónþoli

Vátryggingartaki

Bankaupplýsingar

Óskum eftir bankaupplýsingum til að flýta fyrir afgreiðslu tjóns. (Greiðslur óskast lagðar inn á bankareikning)

Tjónið

1. Upplýsingar um tjónið

Ef nei, hvert er nafn og kennitala eiganda?

2. Sundurliðun á skemmdum munum

Vatnstjón

Step 04

Tjónstilkynning

Athugið að ef um ökutækjatjón er að ræða þarf að skila undirritaðri tjónstilkynningu til Varðar.

Aðstoð á vettvangi

Vörður er í samstarfi við Aðstoð & Öryggi ehf. um aðstoð á vettvangi vegna umferðaróhappa á höfuðborgarsvæðinu. Starfsmenn Aðstoðar & Öryggis mæta á staðinn og aðstoða við útfyllingu á tjónaskýrslu ásamt því að taka myndir af vettvangi og tjónum.

Þjónustusíminn er 578 9090 en þjónustan er endurgjaldslaus fyrir alla viðskiptavini Varðar. Þjónustan er veitt alla virka daga milli kl. 7:45 og 18:30, en athugið að fyrst í stað er þjónustan aðeins veitt á höfuðborgarsvæðinu.

Hvenær á að nota tjónstilkynninguna?

Tjónstilkynningin er að evrópskri fyrirmynd, og eru tilkynningar af þessu tagi notaðar í flestum ríkjum Vestur-Evrópu. Tjónstilkynninguna á að nota vegna tjóna á ökutækjum eða tjóna, sem rakin verða til ökutækja. Kalla skal til lögreglu, verði slys á fólki.

Árekstur

Við árekstur milli tveggja ökutækja ber að nota eina sett tjónstilkynningarinnar. Hafi fleiri en tvö ökutæki lent í árekstri verður að nota fleiri sett en eitt. Skulu þá upplýsingar varðandi öll hlutaðeigandi ökutæki koma fram eins og unnt er á hverju setti tilkynningar, sem notað er, og þau undirrituð af öllum ökumönnunum. Afstaða allra ökutækjanna (merkt A, B, C, D, o.s.frv.) skal þannig gefin til kynna með afstöðumynd af vettvangi.

Útafakstur, ekið á gangandi vegfaranda o.þ.h.

Eigi aðeins eitt ökutæki hlut að máli, t.d. við útafakstur, þegar ekið er á gangandi vegfaranda, ökutæki brennur eða því stolið, ber einungis að fylla út framhlið tilkynningarinnar vinstra megin (A) auk bakhliðar.

Á vettvangi

Ökumaður A og ökumaður B útfylla báðir framhlið tilkynningarinnar vegna ökutækja sinna. Getið um nafn og heimili hugsanlegra vitna (5. liður), en það er afar brýnt, ef ökumenn eru ósammála um málsatvik. Í 12. lið ber að merkja með x í viðeigndi reiti. Reitir vinstra megin eiga við ökutæki A, en hægra megin eiga við ökutæki B.

Mikilsvert er, að fjöldi merktra reita sé tilgreindur fyrir hvort ökutæki um sig. Munið að merkja ökutækin A og B á afstöðumynd af vettvangi (13. liður). Tjónstilkynningin skal undirrituð af báðum ökumönnum og tekur hvor sitt eintak.

Við heimkomu

Þegar heim er komið fylla aðilar sjálfir út bakhlið tilkynningarinnar. Alls ekki má breyta nokkru atriði eða bæta við á framhlið tilkynningarinnar, eftir að aðilar hafa undirritað hana. Aðilum ber síðan að koma tjónstilkynningunni til vátryggingarfélaga sinna hið allra fyrsta.

Árekstur við erlent ökutæki

Verði árekstur við ökutæki, sem skráð er erlendis, og ökumaður þess hefur þessa evrópsku tjónstilkynningu á erlendu máli, mega báðir aðilar nota framhlið þeirrar tilkynningar og eftir atvikum undirrita hana. Einstakir liðir tjónstilkynningarinnar og númer þeirra eru eins, þótt tilkynningin sé prentuð á öðru máli.

Athugið vel!

Notið kúlupenna eða velyddan blýant við útfyllingu tilkynningarinnar, þannig að bæði frumrit og afrit verði læsileg. Skrifið ekki á bakhlið tilkynningarinnar fyrr en eintökin, þ.e. frumrit og afrit, hafa verið skilin að. Hafi tjónstilkynning verið notuð, hún skemmst eða týnst, ber mönnum að fá nýtt eintak hjá tryggingarfélagi sínu.

Tjónstilkynning – Ábyrgðartjón

1. Upplýsingar um tjónið

Ef já, hver?

2. Upplýsingar um slys á fólki - ef við á
2. Upplýsingar um tjón á munum/eignum
3. Spurningar viðvíkjandi því hver ber ábyrgð á tjóninu
4. Spurningar um bætur

Ef já, af hverjum?

5. Aðrar upplýsingar
Ef um slys er að ræða á fólki.

Þar sem félaginu er lögskylt að draga staðgreiðslu af greiddum dagpeningum og skila til ríkissjóðs, þarf tjónþoli að skila skattkorti sínu til Varðar trygginga hf. til að geta nýtt sér persónuafsláttinn.

Tjónstilkynning

1. Upplýsingar um slysið

Ef já, hversu lengi?

3. Aðrar upplýsingar

Tjónstilkynning

1. Upplýsingar um hinn slasaða
2. Upplýsingar um slysið

Ef já, hver?

Ef já, hversu lengi?

Vinsamlega látið eftirtalin gögn fylgja eftir því sem við á:

3. Aðrar upplýsingar

Dagpeningar greiðast vátryggingartaka að biðtíma loknum meðan hann greiðir þeim sem vátryggður er laun samkvæmt kjarasamningi en síðan þeim sem vátryggður er.

Þar sem félaginu er lögskylt að draga staðgreiðslu af greiddum dagpeningum og skila til ríkissjóðs, þarf tjónþoli að skila skattkorti sínu til Varðar trygginga hf. til að geta nýtt sér persónuafsláttinn.

Tilkynning um veikindi innanlands

1. Upplýsingar um veikindi

Ef já, hversu lengi?

3. Aðrar upplýsingar

Tjónstilkynning vegna sjúkdómatryggingar

Upplýsingar um sjúkdóm

10. Ef þú hefur hlotið meðferð á sjúkrahúsi, vinsamlegast tilgreindu eftirfarandi:

Ef já,

Tjónstilkynning vegna barnasjúkdómatryggingar

Upplýsingar um barn
Upplýsingar um sjúkdóm

9. Vinsamlegast tilgreindu nöfn lækna eða sérfræðinga sem leitað hefur verið til vegna sjúkdómsins

10. Ef barnið hefur hlotið meðferð á sjúkrahúsi, vinsamlegast tilgreindu eftirfarandi:

Tilkynning um andlát

I. Grunnupplýsingar
II. Upplýsingar um andlát
III. Aðrar upplýsingar

Tjónstilkynning - farmtjóns

1. Upplýsingar um flutningsaðila og farm
3. Aðrar upplýsingar

Vátryggður eða fulltrúi hans ber skylda til að gæta að eftirfarandi:

a. Að gera þegar í stað kröfu á flutningsaðila, hafnaryfirvöld eða aðra umboðsaðila vegna sjálfstæðra eininga sem ekki koma fram við móttöku sendingar.

b. Að biðja þegar í stað um skoðun tjónsins hjá farmflytjanda eða umboðsmanni hans.

c. Að taka ekki við vörum sem eru í vafasömu ástandi, án þess að láta skrá athugasemd á afhendingarseðil um ástandið.

d. Að gera flutningsaðila eða umboðsmann hans skriflega ábyrgan fyrir tjóni sem ekki varð vart við móttöku vörunnar innan þriggja daga frá því að varan var tekin úr vörslu hans.

Tjónstilkynning

1. Upplýsingar um dýrið

Vátryggingataki leggi fram vottorð dýralæknis og frumrit reikninga.

Tjónstilkynning – Húseign

1. Upplýsingar um tjónið
2. Sundurliðun á skemmdum hlutum

Tjónstilkynning – Innbú/lausafé

1. Upplýsingar um tjónið
2. Sundurliðun á skemmdum/stolnum munum

Tjónstilkynning vegna réttaraðstoðartryggingar

1. Upplýsingar um ágreining
2. Aðrar upplýsingar

Nokkur atriði sem hafa ber í huga:

Réttaraðstoðartrygging gildir eingöngu um einkamál en ekki opinber mál.

Það er skilyrði að vátryggður ráði sér lögmann.

Bætur eru ekki greiddar nema dómur falli eða gerð sé réttarsátt í málinu.

Vátryggður ber eigin áhættu í hverju máli sem fram kemur á vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun.

Hámarksbótafjárhæð kemur fram á vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun.

Að öðru leyti er vátryggðum bent á skilmála vátryggingarinnar.

Tilkynning um slys eða veikindi erlendis

1. Greiðslumáti ferðar
2. Ferðaupplýsingar
3. Upplýsingar um veikindi
4. Nauðsynleg gögn

Gögn sem þurfa að fylgja með tjónstilkynningu til félagsins:

a. Reikningur frá ferðasala þar sem upplýsingar um farþega og ferðina koma fram

b. Frumrit reikninga vegna erlends sjúkrakostnaðar

c. Vottorð og önnur gögn frá læknum erlendis

2. Tegund tryggingar

Tilkynning um ferðatjón

1. Upplýsingar um greiðslumáta og aðrar tryggingar

Ef já, tilgreinið tegund:

2. Upplýsingar um ferðatilhögun
3. Upplýsingar um tjónið

Tjónstilkynning – Innbú/lausafé

1. Upplýsingar um tjónið
2. Sundurliðun á skemmdum/stolnum munum

Tjónstilkynning – Innbú/lausafé

1. Upplýsingar um tjónið
2. Sundurliðun á skemmdum/stolnum munum

Tjónstilkynning – Húseign

1. Upplýsingar um tjónið

Tjónstilkynning – Húseign

1. Upplýsingar um tjónið

Tjónstilkynning – Húseign

1. Upplýsingar um tjónið

Tjónstilkynning – Bílrúðutjón

1. Upplýsingar um tjónið

Ef já, hver er ökumaður ökutækisins?

Tjónstilkynning – Tjón á farangri

1. Upplýsingar um tjónið
Hvert var ferðinni heitið?
2. Tegund tryggingar

Tjónstilkynning – Ferðarof/Ferðatöf

1. Upplýsingar um tjónið
Hvert var ferðinni heitið?

Tilgreinið nöfn og kennitölu þeirra sem þurfa að rjúfa ferð eða urðu fyrir ferðatöf

3. Ástæða ferðarofs/ferðatafar
4. Nauðsynleg gögn
 1. Ferðarof

  1. Reikningur frá ferðasala þar sem upplýsingar um farþega og ferðina koma fram
  2. Staðfesting læknis um orsök ferðarofs
  3. Greiðslukvittanir fyrir viðbótarútgjöldum vegna ferðarofsins
 2. Ferðatöf

  1. Reikningur frá ferðasala þar sem upplýsingar um farþega og ferðina koma fram
  2. Staðfesting flugfélags á ástæðu ferðatafar og tímalengd hennar
5. Tegund tryggingar

Staðfesting

Óskað er eftir að spurningum sé svarað eins ítarlega og hægt er, en það stuðlar að því að meðhöndlun málsins og tjónsuppgjör taki styttri tíma. Með tjónstilkynningunni þarf að senda öll gögn, sem máli geta skipt í sambandi við tjónið.

Fylgiskjöl

Hér getur þú sett inn fylgiskjölin sem eiga að fylgja með tilkynningunni, til dæmis myndir af tjóni.

Valin fylgiskjöl:

  Persónuupplýsingar Breyta

  Tjónið Breyta

  Sundurliðun á skemmdum/stolnum munum