Hvernig getum við aðstoðað?

Fáðu tilboð

Endilega fylltu út formið og við sendum þér tilboð um hæl.

Ertu með fyrirspurn?

Sendu okkur línu og við höfum samband eins fljótt og auðið er.

Spjallið

Spjallið er opið alla virka daga
frá kl. 9:00 - 16:30.

Tilkynna tjón

Sendu inn tjónstilkynningu og við Höfum samband eins fljótt og auðið er.

Tilkynna tjón

Fáðu tilboð í þínar tryggingar

Takk fyrir! Við höfum móttekið tilboðið þitt og ráðgjafar okkar hafa samband við fyrsta tækifæri.

Endilega fylltu út þetta einfalda form og við sendum þér tilboð um hæl.

Vinsamlegast fyllið út þá reiti sem eru skyldugir.

Kennitala er ekki af réttu formi.

Óskað er eftir tilboði í:

Ertu með fyrirspurn?

Takk fyrir fyrirspurnina.

Við munum svara þér eins fljótt og auðið er.

Endilega fylltu út þetta einfalda form og við svörum eins skjótt og hægt er.

Vinsamlegast fyllið út þá reiti sem eru rauðmerktir.

Mínar síður

Yfirlit frétta

Fréttir 20. mar. 2019

Ný golfreglubók í boði Varðar

Á næstu dögum fá kylfingar nýju golfreglubókina senda heim til sín í boði Varðar. Bækurnar er um 17 þúsund talsins og höfum við pakkað þeim inn í „hanskahólfið“ sem er fjölnota plastvasi. Vasinn er tilvalinn hirsla fyrir golfhanskann, símann, veskið og reglubókina og forðar þessum hlutum frá vatnstjóni þegar rignir.

 

Þá hvetjum við alla kylfinga til að vera með þeim fyrstu til að spila nýjan golfleik Varðar 2019. Skráðu þig hér og farðu fram fyrir röðina.

Vörður er traustur bakhjarl og einn helsti styrktaraðili Golfsambands Íslands.

Fréttir 07. mar. 2019

Aðalfundur 2019

Aðalfundur Varðar 2019

 

Vörður hélt aðalfund sinn fimmtudaginn 7. mars. Á fundinum var ársreikningur fyrir árið 2018 samþykktur. Rekstur félagsins gekk vel á síðasta ári líkt og undanfarin ár og var afkoman sú besta í sögu þess eða 1.246 m.kr. eftir skatta. Árið var fyrsta heila rekstrarár Varðar eftir kaupin á Okkar líftryggingum og sameiningu þess við Vörð líftryggingar. Sameiningin heppnaðist vel og umtalsverð samlegðaráhrif náðst fram. Góð afkoma skýrist helst af góðum rekstri líftryggingafélagsins og kostnaðarhagræði en afkoma af skaðatryggingarekstri batnaði einnig nokkuð.

Guðmundur Jóhann Jónsson, forstjóri Varðar, sagði á fundinum að síðastliðið ár hefði verið bæði viðburðaríkt og krefjandi í starfseminni. Árið hefði einkennst af framþróun á öllum sviðum en á sama tíma af meiri umbreytingum en oftast áður. Hann sagði góðan árangur liðinna ára hafa orðið til fyrir tilstilli einvala hóps starfsmanna og stjórnenda og að framtíð félagsins væri björt og spennandi.

Lesa má nánar um afkomu Varðar vegna ársins 2018 hér og ársreikninginn fyrir 2018 má sjá hér. Samhliða ársreikningnum gefur Vörður út sjálfbærniskýrslu sem fjallar um ófjárhagslega þætti í rekstri félagsins en skýrsluna má sjá hér.

Stjórn endurkjörin

Á aðalfundinum var stjórn Varðar endurkjörin en hana skipa þau Benedikt Olgeirsson, Guðný Benediktsdóttir, Iða Brá Benediktsdóttir, Óskar Hafnfjörð Auðunsson og Sigrún Ragna Ólafsdóttir.

Samhliða var stjórn Varðar líftrygginga, dótturfélags Varðar, endurkjörin en hana skipa þau Benedikt Olgeirsson, Ásgerður H. Sveinsdóttir og Ingibjörg Arnarsdóttir.

 

 

 

Fréttir 21. feb. 2019

Afkomutilkynning 2018

Á stjórnarfundi þann 20. febrúar 2019, samþykkti stjórn og forstjóri samstæðureikning Varðar fyrir árið 2018.

Guðmundur Jóhann Jónsson forstjóri Varðar:

„Rekstur Varðar gekk vel á síðasta ári og er afkoman sú besta í sögu félagsins sem er sérlega ánægjulegt. Samsett hlutfall er að lækka, eiginfjárhlutfallið að styrkjast og gjaldþolið að hækka. Allt skilar sér þetta í góðri arðsemi eigin fjár og sterkara félagi. Árið einkenndist af framþróun á öllum sviðum en á sama tíma af meiri umbreytingum í starfseminni en oftast áður. Við erum á góðri vegferð og auðvitað stolt af árangrinum. Starfsfólk félagsins fær stórt hrós fyrir framúrskarandi gott starf.“

Mesti hagnaður í sögu félagsins

Árið 2018 var fyrsta heila rekstrarár Varðar eftir kaupin á Okkar líftryggingum og sameiningu þess við eigið líftryggingafélag, sem heppnaðist ákaflega vel. Umtalsverð samlegðaráhrif náðust fram og stendur Vörður sterkari fótum en áður, með fjölbreyttara þjónustuframboð og öflugan hóp starfsfólks. Starfsemi Varðar gekk vel á árinu líkt og undanfarin ár og er reksturinn traustur. Hagnaður nam 1.558 m.kr. fyrir tekjuskatt en var 1.151 m.kr. árið 2017. Að teknu tilliti til skatta var hagnaður ársins 1.246 m.kr. samanborið við 957 m.kr. árið 2017. Hagnaðurinn er sá mesti í sögu félagsins en hafa ber í huga að samstæðan tók miklum breytingum við áðurnefnd kaup á Okkar líftryggingum. Góð afkoma skýrist helst af mjög góðum rekstri líftryggingafélagsins og kostnaðarhagræði en afkoma af skaðatryggingarekstri batnaði einnig nokkuð. Afkoma af vátryggingastarfseminni var jákvæð að undanskildum sjótryggingum, þar sem stórt tjón féll á félagið. Lögboðnar ökutækjatryggingar voru reknar með tapi eins og undanfarin ár en afkoma greinarinnar batnaði þó umtalsvert milli ára. Iðgjöld ársins hækkuðu um 11% milli ára og námu 10.844 m.kr. samanborið við 9.726 m.kr. árið 2017. Tjón ársins námu 7.831 m.kr. og jukust um 9% milli ára. Fjáreignatekjur námu 896 m.kr. á árinu og lækkuðu um 24% milli ára og skilaði eignasafnið ásættanlegri ávöxtun í ljósi markaðsaðstæðna. Rekstrarkostnaður var 2.159 m.kr. og lækkaði um 4% frá árinu áður. Kostnaðarhlutfall lækkaði og var 18,3% samanborið við 21,1% árið 2017. Samsett hlutfall, sem er skilgreint sem tjónakostnaður, endurtryggingakostnaður og rekstrarkostnaður sem hlutfall af iðgjöldum, var 92,3% samanborið við 98,3% árið 2017.

Sterkur efnahagur

Heildareignir Varðar í árslok 2018 námu 21.660 m.kr. í samanburði við 19.997 m.kr. í árslok 2017 og nemur hækkunin liðlega 8%. Fjáreignir námu 15.773 m.kr. og handbært fé nam 1.340 m.kr. Eigið fé í lok árs nam 6.753 m.kr. en í árslok 2017 nam það 6.207 m.kr. Eiginfjárhlutfall er sterkt eða 31% í lok árs sem er nærri sama hlutfall og í lok árs 2017. Gjaldþol félagsins samkvæmt Solvency II var 148,2% í árslok en var 141,3% í lok árs 2017. Arðsemi eiginfjár var 19,2%.

Framsækin stefna

Vörður vinnur nú eftir nýrri stefnu sem mörkuð var á síðasta ár eftir umfangsmikla undirbúningsvinnu sem stjórnarmenn og stór hluti starfsfólks tók þátt í auk innlendra og erlendra sérfræðinga. Félagið hefur á undanförnum árum styrkt stöðu sína mjög á markaðnum en metnaður eigenda og starfsfólks er mikill og undirbýr félagið áframhaldandi sókn í umhverfi mikilla breytinga. Ný stefna grundvallast á kjarna fyrri stefnu um að viðskiptavinurinn sé ávallt í öndvegi og hagsmunir hans hafðir að leiðarljósi. Lögð er höfuðáhersla á framúrskarandi góða þjónustu, aukið þjónustuframboð og fjölgun samskiptaog sjálfsafgreiðsluleiða, allt með það að markmiði að gera þjónustuna þægilegri fyrir viðskiptavini. Markmið til lengri tíma er að viðskiptavinum standi til boða mismunandi leiðir til samskipta við félagið, hvenær sem er sólarhringsins, allan ársins hring. Í stefnunni er áhersla lögð á stóraukna nýtingu gagna í starfseminni sem mun án efa styrkja þjónustuna þegar fram í sækir. Samstarf við Arion banka verður áfram þróað með það að markmiði að viðskiptavinir samstæðunnar njóti góðs af og sem fyrr er lögð mikil rækt við þróun og þjálfun starfsfólks. Þá ætlar Vörður í auknu mæli að sækja fram í forvarnarstarfi til hagsbóta fyrir viðskiptavini. Félagið stendur með sínum viðskiptavinum þegar eitthvað bjátar á en í anda samfélagslegrar ábyrgðar verður unnið með viðskiptavinum í því skyni að forðast slys og önnur óhöpp.

Áherslur 2019

Áherslur Varðar á þessu ári snúa að þróun stafrænna lausna og þjónustu til samræmis við óskir viðskiptavina. Markmiðið er ekki að gera Vörð að alstafrænu félagi heldur að finna réttu blönduna af stafrænum leiðum og persónulegri þjónustu. Þegar kemur að hefðbundnum rekstri og afkomu félagsins verður áhersla lögð á að ná betri árangri í rekstri skaðatrygginga og vegur þar þyngst að ná bættri afkomu í flokki ökutækjatrygginga. Vörður hefur notið mikillar velgengni á undanförnum árum og verður áfram byggt á þeim góða grunni. Framtíð félagsins er því björt og spennandi. 

Um Vörð

Vörður tryggingar hf. er alhliða vátryggingafélag í eigu Arion banka hf. sem býður tryggingar fyrir einstaklinga, fjölskyldur og fyrirtæki. Félagið leggur áherslu á einföld og þægileg vátryggingaviðskipti á samkeppnishæfu verði. Meðaltalsfjöldi stöðugilda var á síðasta ári 86,5 og eru viðskiptavinir félagsins nú yfir 65.000. Starfsfólk Varðar vinnur markvisst að því að efla þjónustu og fjölga valkostum í tryggingaþjónustu til viðskiptavina.

Aðalfundir Varðar trygginga hf. og Varðar líftrygginga hf. verða haldnir 7. mars næstkomandi.

Nánari upplýsingar veitir: Guðmundur Jóhann Jónsson, forstjóri Varðar í síma, 514 1020 og 824 1020.

Afkomutilkynning 2018

Fréttir 11. feb. 2019

112 dagurinn

112-dagurinn fjallar að þessu sinni um öryggismál heimilisins. Stór hluti símtala í neyðarnúmerið 112 á rætur að rekja til slysa og annarra áfalla á heimilum fólks. Fólk verður alvarlega veikt heima eða slasast, börn komast í lyf og önnur hættuleg efni, eldur kemur upp á heimilinu, þjófar láta greipar sópa, svo nokkur dæmi séu nefnd.

Slys í heimahúsum eru algeng hér á landi hjá fólki á öllum aldri. Við erum mikið innan veggja heimilisins af veðurfarsástæðum og því ríkari ástæða til þess að huga vel að öryggi allra sem þar eru. Reykskynjara, slökkvitæki, eldvarnarteppi og sjúkrakassar eru dæmi um nauðsynlegan öryggisbúnað sem ætti að vera á hverju heimili.

Eldur og reykur er ein mesta ógn sem getur steðjað að okkur heima. Eldvarnir eru mikilvæg ráðstöfun til að tryggja líf, heilsu, eignir og öryggi fólks. Mikilvægast er að sjálfsögðu að tryggja að fjölskyldan vakni og nái að forða sér ef eldur kemur upp. Margir eiga reykskynjurum líf sitt að launa og hafa þessi ódýru öryggistæki ítrekað sannað gildi sitt.

Sjúkrakassi með nauðsynlegustu sjúkragögnum þarf að vera til á hverju heimili, svo bregðast megi við algengustu slysum í heimahúsum. Hann þarf að innihalda það allra nauðsynlegasta sem grípa þarf til ef slys bera að höndum. Stundum þarf innihald kassans að taka mið af sérþörfum fjölskyldumeðlima, ef t.d. um ofnæmi er að ræða. Sjúkrakassa skal geymdur á vísum stað þar sem allir geta haft aðgang að honum. Þá þarf að muna að bæta í sjúkrakassann um leið og tekið er úr honum.

Skyndihjálp ættu allir að kunna. Gjarnan eru það leikmenn, þ.e. ekki sérmenntaðir heilbrigðisstarfsmenn, sem veita fyrstu hjálp og hlúa að sjúkling þar til sjúkraliðar eða önnur sérþjálfuð hjálp berst. Smávægileg veikindi og slys þarfnast stundum eingöngu þeirrar meðferðar sem felst í skyndihjálp, til dæmis smávægilegur skurður eða lítið brunasár. Slík hjálp felst að jafnaði í einföldum aðferðum. Í sumum tilfellum getur hún skipt sköpum og jafnvel bjargað mannslífum.

Í 112-blaðinu er bent á fjölmargt sem unnt er að gera til að auka öryggi heimilisins, til dæmis með því að læra skyndihjálp, efla fallvarnir og auka eldvarnir og varnir gegn innbrotum. Þá er gott að kynna sér Viðlagahandbókina, það sem viðkemur öryggi heimilisins og Eldvarnir – handbók heimilisins.

Eru tryggingarnar í lagi?

Fjölskyldan er það mikilvægasta sem við eigum. Þess vegna viljum við búa henni öruggt umhverfi, þar sem við eigum okkur skjól saman. Þar komum við hjá Verði til aðstoðar. Við hjálpum þér að tryggja fjölskylduna og heimilið fyrir öllum þessum „hvað ef“ uppákomum sem lífið getur rétt okkur þegar við eigum þess síst von. Starfsfólk Varðar er þér innan handar og leiðbeinir þér um hversu mikla tryggingavernd þú þarft. Hafðu samband núna.

 

Fréttir 21. des. 2018

Breytingar á skilmálum

Gerð hefur verið breyting á skilmálum Varðar. Breytingin felur í sér að frá og með 1. janúar 2019 mun almennur skilmáli, AS-1, gilda um flest alla skilmála félagsins. Í skilmálum einstakra tryggingategunda verður að finna ákvæði þar sem fram kemur að almennur skilmáli, AS-1, gildi jafnframt við trygginguna. Í þessu felst engin efnisbreyting á skilmálum félagsins en finna má í almenna skilmálanum ákvæði sem eru eins fyrir allar tryggingar og félaginu ber að upplýsa viðskiptavin um samkvæmt lögum, s.s. um upphaf tryggingar, greiðslu iðgjalds, uppsagnarétt o.fl. Samhliða því hefur verið bætt við ítarlegu ákvæði um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og ákvæði um sameiginlegan tjónagrunn tryggingafélaganna. Uppfærslan er einungis til hagsbóta fyrir viðskiptavini Varðar þar sem sérstakir skilmálar trygginga styttast og auðveldara verður að fá yfirsýn yfir almenn ákvæði, sem um allar tryggingar gilda.

Fréttir 14. des. 2018

Afgreiðslutímar yfir hátíðirnar

- Aðfangadagur lokað
- Jóladagur lokað
- Annar í jólum lokað
- 27.–28. desember frá kl. 9:00–16:30
- Gamlársdagur lokað
- Nýársdagur lokað
- 2. janúar opið frá kl. 9:00 - 16:30

Neyðarsími vegna tjóna utan afgreiðslutíma er í síma 514 1099

Við óskum þér og þínum gleði og friðar yfir hátíðirnar og farsældar á nýju ári.

Með jólakveðju,
starfsfólk Varðar

Fréttir 06. des. 2018

Tjónagrunnur

Tryggingafélög munu frá og með 15. janúar næstkomandi hefja skráningar í nýjan tjónagrunn Samtaka fjármálafyrirtækja (SFF) sem hýstur er hjá Creditinfo. Grunnurinn verður m.a. nýttur til að sporna við skipulögðum tryggingasvikum en slík mál hafa komið upp að undanförnu í rannsóknum á brotum skipulagðra glæpahópa hér á landi. Að mati lögreglu þá hafa þessir hópar áttað sig á því að hér á landi sé tiltölulega auðvelt að svíkja út bætur.

Áætlað er að tryggingasvik á Íslandi geti á heildina litið numið nokkrum milljörðum króna á ári þó að erfitt sé að fullyrða um nákvæma tölu. Svik sem þessi leiða ótvírætt til útgjalda tryggingafélaga og ber almenningur þannig óbeint skaðann af tryggingasvikum. Á meðal þess sem verður hægt að sjá í tjónagrunninum er hvort sama tjón hafi fengist greitt út hjá fleiru en einu tryggingafélagi.

Upplýsingar um tjónagrunninn koma fram í uppfærðum skilmálum tryggingartaka. Í tjónagrunninn verða skráð þau tjón sem tilkynnt eru til tryggingafélaganna sem aðild eiga að grunninum, að undanskildum tjónum sem falla undir líf- og sjúkdómatryggingar. SFF eru rekstraraðili tjónagrunnsins en Creditinfo hefur verið ráðið til að vera vinnsluaðili grunnsins samkvæmt heimild frá Persónuvernd. Viðskiptavinir tryggingafélaganna geta nálgast upplýsingar um uppflettingar í tjónagrunninum á mínum síðum Creditinfo.

Hægt er að kynna sér nánari upplýsingar um tjónagrunninn á sérstakri upplýsingasíðu SFF

Fréttir 14. nóv. 2018

Framúrskarandi 2018

Vörður tryggingar og Vörður líftryggingar eru í hópi þeirra 2% fyrirtækja sem uppfylla ströng skilyrði greiningar Creditinfo á framúrskarandi fyrirtækjum 2018. 

Þetta er sjötta árið í röð sem Vörður er Framúrskarandi fyrirtæki.

Skilyrðin eru:
-Hefur skilað ársreikningi til RSK fyrir rekstrarárin 2015–2017
-Er í lánshæfisflokki 1, 2 eða 3
-Rekstrarhagnaður (EBIT) var jákvæður rekstrarárin 2015–2017
-Ársniðurstaða var jákvæð rekstrarárin 2015–2017
-Eiginfjárhlutfall var a.m.k. 20% rekstrarárin 2015–2017
-Framkvæmdastjóri er skráður í fyrirtækjaskrá RSK
-Fyrirtækið er virkt samkvæmt skilgreiningu Creditinfo
-Rekstrartekjur voru a.m.k. 50 m.kr. rekstrarárið 2017
-Eignir voru a.m.k. 100 m.kr. 2017, 90 m.kr. 2016 og 80 m.kr. 2015

 

Fréttir 23. okt. 2018

Kvennafrí 24 október

Miðvikudaginn 24. október kl. 14:55 eru konur hvattar til þess að leggja niður vinnu í tilefni kvennafrídagsins.

Konur eru að meðaltali með 26% lægri laun en karlmenn. Þess vegna ætlum við að stytta vinnudaginn þeirra um 26% í tilefni kvennafrídagsins og munu þær því ganga út kl. 14:55.

Við stöndum vörð um jafnrétti og berum merki jafnlaunavottunar með stolti. Við samþykkjum ekki launamismunun, áreitni, misrétti eða ofbeldi á vinnustöðum.

Minnum á að mögulega gæti orðið lítilleg röskun á þjónustu eftir kl. 14:55.

Fréttir 17. okt. 2018

Styrkur til hjartadeildar

Samtök fjármálafyrirtækja, fyrir hönd vátryggingafélaganna Sjóvár, TM, VÍS og Varðar, leggja hjartadeild Landspítala til 18 milljónir króna á næstu árum, samkvæmt samningi sem undirritaður var 16. október 2018.  Féð rennur í sjóð sem verður meðal annars nýttur til að stórefla fræðslu og forvarnarstarf á vegum hjartadeildarinnar Landspítala. 

Styrk vátryggingafélaganna til hjartadeildar verður varið til að stórefla fræðslu og forvarnarstarf  á vegum hennar. Hjarta- og æðasjúkdómar eru helsta dánarorsök Íslendinga og því þykir vel við hæfi að vátryggingafélögin styðji við hjartadeild Landspítala með þessum hætti. 

Í fyrstu verður megináherslan á að styrkja svokallaðar annars stigs forvarnir, þ.e. forvarnir hjá þeim sem hafa þegar greinst með kransæðasjúkdóm. Það felur meðal annars í sér reykleysismeðferð, meðferð við háþrýstingi, sykursýki og hækkuðu kólesteróli. Einnig verður skoðað hvernig best er að efla forvarnir hjá þeim sem enn hafa ekki greinst með hjartasjúkdóm. Í því tilliti kunni að vera áhugavert að beina sjónum fyrst og fremst að yngri kynslóðum. 

Samningurinn felur meðal annars í sér þróun vefsíðu með gagnvirku fræðsluefni um kransæðasjúkdóma. Styrkurinn verður einnig nýttur til umbóta á aðstöðu sjúklinga og aðstandenda þeirra sem liggja á hjartadeild. Þá verður enn fremur lagt fé til eflingar starfsþróunar starfsfólks deildarinnar. 

KATRÍN JÚLÍUSDÓTTIR, FRAMKVÆMDASTJÓRI SAMTAKA FJÁRMÁLAFYRIRTÆKJA:

„Vátryggingafélögin gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu þegar kemur að fræðslu og forvörnum. Forvarnir eru ákaflega mikilvægar þegar kemur að vörnum gegn sjúkdómum á borð við hjarta- og æðasjúkdóma. Þar getur lífsstíll og mataræði til að mynda skipt miklu máli til þess að koma í veg fyrir slíka sjúkdóma. Samkomulag vátryggingafélaganna og hjartadeildar er því mikið fagnaðarefni og mun án efa skila miklum árangri þegar fram í sækir.“

DAVÍÐ O. ARNAR, YFIRLÆKNIR HJARTALÆKNINGA Á LANDSPÍTALA:

„Þetta er mjög áhugavert samstarf og sýnir í hnotskurn hversu mikla áherslu við viljum leggja á forvarnastarf og heilsueflandi aðgerðir á komandi árum. Það skyldi nefnilega seint vanmeta jákvæð áhrif þátta eins og hreyfingar, holls mataræðis, kjörþyngdar og góðra svefnvenja á heilbrigði.“ 

BYLGJA KÆRNESTED, DEILDARSTJÓRI HJARTADEILDAR LANDSPÍTALA:

„Til viðbótar við fornvarnarstarfið eru með þessum samningi sköpuð mikilvæg tækifæri til að bæta aðstöðu á deildinni svo og efla starfsþróun hjá þeim sem starfa á hjartadeild. Það er ekki síst mikilvægt þegar gríðarleg samkeppni er um heilbrigðisstarfsfólk, sérstaklega hjúkrunarfræðinga.“

 Vátryggingafélögin styrkja hjartadeild Landspítala um 18 milljónir króna

Mynd: Davíð O. Arnar, yfirlæknir hjartalækninga á Landspítala, Katrín Júliusdóttir, framkæmdastjóri Samtaka fjármálafyrirtækja, og Bylgja Kærnested, deildarstjóri á hjartadeild skrifa undir samstarfssamninginn. Fulltrúar vátryggingfélaganna fylgjast árvökulir með.