Uppfærsla á Heimilisvernd 1

Skilmálin er nú með skýrara orðalagi, á mannamáli og í takt við tímann.

Heimilisvernd 1

Við vorum að uppfæra trygginguna og höfum tekið saman allar breytingarnar. Tryggingar okkar eru í stöðugri þróun til að þær endurspegli betur þarfir viðskiptavina á hverjum tíma.

Við höfum sett skilmálann í nýtt útlit, endurraðað köflum og uppfært orðalag. Við vekjum athygli á að eldri skilmáli gildir ennþá, þangað til við næstu endurnýjun þar sem það á við.

Breytingar á skilmálanum:

Formáli

 • Orðalagi hefur verið breytt varðandi náttúruhamfaratryggingu og þar bætt við orðinu brunatrygging til að auka skýrleika. Er setningin nú Lausafjármunir þeir sem brunatrygging nær yfir verða þá sjálfkrafa tryggðir fyrir náttúruhamförum, svo sem jarðskjálftum, snjóflóðum, eldgosum og öðrum sambærilegum atvikum, eins og nánar er kveðið á í lögum nr. 55/1992 um Náttúruhamfaratryggingu Íslands.

Skilgreiningar

 • Nýjar skilgreiningar.

  • Innbú: Lausafé og persónulegir munir sem fylgja almennu heimilishaldi og teljast ekki vera hluti af húseign eða fylgifé hennar. Við það skal miðað að innbú teljist allt það sem tryggðir myndu almennt flytja með sér ef þeir flyttu á milli heimila. Dýr, tjaldvagnar, hjólhýsi, bátar, bílar og önnur vélknúin ökutæki teljast ekki vera hluti af innbúi sem og vörur sem ætlaðar eru til sölu og/eða vinnslu.

1. kafli Innbústrygging

 • 3. gr. Innbrotstrygging

  • Ákvæði um hámarksbætur vegna þjófnaðar á geisladiskum tekið út.

 • 4. gr. Þjófnaðar- og ránstrygging

  • Ákvæði um þjófnað úr grunnskóla útvíkkað og tekur núna til þjófnaðar úr frístundaheimilum líka.

  • Orðalagi breytt til skýrleika og ákvæðið þrengt varðandi þjófnað og rán með því að bæta eftirfarandi liðum í skilmálann:

   • Tryggingin bætir ekki tjón vegna: þjófnaðar úr íbúð, hjólhýsi eða sumarhúsi sem hafa verið mannlaus í 6 mánuði.

   • Tryggingin bætir ekki tjón vegna: þjófnaðar úr húsnæði eða farartækjum sem tryggður leigir eða lánar öðrum.

   • Orðalagi breytt til að gera varúðarreglur skýrari.

 • 10. gr. Skemmdarverk

  • Orðalag vegna þess sem ekki fæst bætt gert skýrara.

 • 12. gr. Hvað er tryggt?

  • Skilgreining á almennu innbúi útvíkkuð og breytt til einföldunar. Orðalagi breytt samhliða þessari breytingu. Sérgreint innbú tekið út sem skilgreining og það sem áður var sérgreint innbú verður nú viðbót við almennt innbú.

  • Bótasvið innbús þrengt, hámarksbætur er nú vegna tjóns á umgangi af sumar- eða vetrar hjólbörðum.

 • 13. gr. Munir staðsettir utan heimilis

  • Ákvæðið útvíkkað og tekur nú til innbús sem flutt er í geymslu vegna framkvæmda á heimili tryggðu eða flutninga í allt að 12 mánuði frá upphafi geymslutímabils.

  • Orðalagi breytt úr stundarsökum í allt að 3 mánuði vegna innbús sem er staðsett utan heimilis.

 • 14. gr. Ákvörðun bóta

  • Orðalag vegna afskrifta á innbúi gert skýrara.

  • Breytingar hafa verið gerðar á uppsetningu og innihaldi afskriftartöflu í innbústryggingu:

   • Bótasvið tryggingarinnar hefur verið þrengt og afskrifast húsgögn núna um 10% á ári.

   • Bótasvið tryggingarinnar hefur verið útvíkkað og afskrifast reiðhjól, rafmagnshjól og létt bifhjól núna um 15% ári í stað 20%.

   • Bótasvið tryggingarinnar hefur verði útvíkkað og afskrifast skíða- og viðlegubúnaður núna um 10% á ári í stað 20%.

   • Hljómflutningstæki, sjónvörp og útvörp sameinast við liðinn rafmagnstæki.

   • Bótasvið tryggingarinnar hefur verið útvíkkað og afskrifast snjallsímar og farsímar núna á 3 árum í stað 1,5 ári. Fyrst eftir 12 mánuði og 20% á 6 mánaða fresti eftir það.

   • Bótasvið tryggingarinnar hefur verið útvíkkað og afskrifast spjaldtölvur, borðtölvur, snjallúr og fylgihlutir núna fyrst eftir 12 mánuði og um 20% á ári.

2. kafli Innbúskaskó (Valkvæð)

 • 18. gr. Hvað bætir tryggingin ekki:

  • Bótasvið tryggingarinnar þrengt, tryggingin bætir núna ekki tjón:

   • sem rekja má til myglu eða sveppagróðurs.

   • sem rekja má til þess að tryggður munur er mislagður, gleymist, týnist eða skilinn eftir á almannafæri.

   • sem rekja má til hvers konar meindýra.

3. kafli Ábyrgðartrygging einstaklings

 • 23. gr. Hvað bætir tryggingin?

  • Ákvæðið útvíkkað og tekur nú til tjón sem veður ef einhver hinna vátryggðu veldur með skaðabótaskyldum hætti sem notandi létts bifhjóls í flokki I, reiðhjóls eða smáfarartækis skv. skilgreiningu umferðarlaga. Ef um er að ræða tjón af völdum vélknúins farartækis er það skilyrði bótaskyldu skv. þessu ákvæði að um sé að ræða tæki sem ekki kemst hraðar en 25 km/klst á raf- eða vélarafli.

 • 24. gr. Hvað bætir tryggingin ekki?

  • Bótasvið tryggingarinnar þrengt, tryggingin bætir núna ekki tjón:

   • sem stafar af handalögmálum eða þátttöku tryggðu í refsiverðum verknaði.

   • vegna langvarandi raka, vatnsleka, myglu eða sveppagróðurs.

  • Ný varúðarregla. 25. gr. sem snýr að farartækjum sem falla undir flokk I. ,,Tryggðum er óheimilt að eiga við eða breyta hvers konar farartækjum svo sem rafhjólum, smáfarartækjum eða léttum bifhjólum í flokki I, þannig að tækin komist á meiri hraða en 25 km/klst. fyrir eigin raf- eða vélarafli.“

Þessar breytingar gilda frá 15. maí 2023