Sjúkrakostnaðartrygging

Sjúkrakostnaðartrygging er fyrir þá sem njóta ekki verndar sjúkratrygginga almannatrygginga,sbr. lög nr. 117/1993, þar sem þeir hafa ekki átt lögheimili á landinu í sex mánuði.

Tryggingin er fyrir útlendinga sem eru að flytja lögheimili til Íslands eða vinna tímabundið á landinu samkvæmt dvalarleyfi sem Útlendingastofnun samþykkir. Hún er einnig fyrir Íslendinga sem eru að flytja aftur heim eftir að hafa flutt lögheimilið frá Íslandi og eru þá tímabundið ekki lengur sjúkratryggðir innan almannatrygginga.

Tryggingaverndin er í aðalatriðum eins og almannatryggingalögin kveða á um en er þó bundin ákveðnum takmörkum eins og fram kemur í skilmálum.

Lágmarks vátryggingarfjárhæð er kr. 2.000.000 og eigináhætta er kr. 56.000 vegna heildar kostnaðar á vátryggingartímabilinu. Gildistími tryggingar er sex mánuðir. Iðgjald tryggingar fer eftir aldri vátryggðs en áhættumat félagsins getur einnig haft áhrif á iðgjaldið.

UMSÓKNARFERLIÐ Vátryggður þarf sjálfur að fylla út beiðni, dagsetja og undirrita. Hægt er að senda beiðni, ásamt afriti af vegabréfi, á áhættumat félagsins í tölvupósti á netfangið vordur@vordur.is, í fax-númer 514 1001 eða á heimilisfang félagsins. Ekki er nauðsynlegt að viðkomandi sé með íslenska kennitölu til að tryggingin taki gildi.

Félagið hvetur hvern þann einstakling sem er að flytja milli landa til að kynna sér réttindi sín á meðfylgjandi link.

http://www.sjukra.is/heilbrigdisthjonusta/rettindi-milli-landa/