Sjúkra- og slysatrygging

Sjúkra- og slysatrygging greiðir bætur til vátryggðs vegna varanlegrar örorku sem til kemur í kjölfar slysa eða sjúkdóma en einnig er hægt að kaupa sér vernd fyrir tímabundinni örorku/dagpeninga vegna slysa eða sjúkdóma og dánarbætur vegna slyss.

Með orðinu slys er átt við skyndilegan utanaðkomandi atburð sem veldur tjóni á líkama þess sem vátryggður er og gerist án vilja hans.

Ef vátryggður stundar einhverja séráhættu eins og köfun eða fallhlífastökk er hægt að kaupa sérstaka vernd sem tekur til þessara þátta