Barnatrygging 2

Barnatrygging 2 skilur engin börn útundan svo að allar fjölskyldur eigi kost á öruggari framtíð.

Ekki þarf að svara spurningum um heilsufar til að veita fjölskyldunni traust skjól gegn áföllum á barnsævinni. Vátryggingin bætir þó ekki afleiðingar sjúkdóms eða slyss sem vitað var um fyrir töku tryggingarinnar, sjá nánar skilmála vátryggingarinnar.

Trygginguna er unnt að taka allt frá þriggja mánaða aldri barnsins og gildir hún til loka 18 ára aldurs.

EFTIRFARANDI ER INNIFALIÐ Í TRYGGINGUNNI

TRYGGÐ ALLAN SÓLARHRINGINN

Slys eða veikindi sem leiða til örorku barns kalla ávallt á breytingar. Fjölskyldan öll stendur frammi fyrir nýjum veruleika og verkefnum. Fjármál heimilisins eru þar engin undantekning. Barnatrygging 2 tekur tillit til þeirra aðstæðna og hleypur undir bagga með aðstandendum til þess að auðvelda þeim aðstoð og aðhlynningu.

BÓTAÞÆTTIR BARNATRYGGINGAR 2 ERU SEX

  1. Skattfrjálsar örorkubætur Greiddar í eingreiðslu til vátryggðs. Lágmarksörorka 15%.

  2. Bætur til forráðamanns vegna örorku barns Lágmarksörorka 15%, vátryggingarfjárhæð tilgreind í vátryggingarskírteini og bréfi með endurnýjun.

  3. Bætur vegna aðhlynningar Greiðir bætur vegna innlagnar á sjúkrahús, umönnunar heima fyrir og/eða vegna sólarhrings aðhlynningar í samtals 60 daga af 120 daga tímabili. Vátryggingarfjárhæð er tilgreind í vátryggingarskírteini og bréfi um endurnýjun.

  4. Sjúkdómabætur Tilteknir sjúkdómar skilgreindir. Greitt til vátryggingartaka. Við greiningu tiltekinna sjúkdóma greiðast 15% vátryggingarfjárhæðar.

  5. Dánarbætur Andist vátryggður á gildistíma tryggingarinnar, greiðast dánarbætur í samræmi við vátryggingarfjárhæð á vátryggingarskírteini og bréfi um endurnýjun.

  6. Iðgjaldafelsi Ef vátryggingartaki yngri en 65 ára, fellur frá á gildistíma vátryggingarinnar, greiðir félagið iðgjald vátryggingarinnar út samningstíma hennar. Það er þó háð því skilyrði að vátryggingin hafi verið í gildi í 24 mánuði þegar andlátið ber að höndum.