Heimilisvernd 3

Algengasta fjölskyldutryggingin hjá Verði. Innifalið er innbústrygging, ábyrgðartrygging og víðtækari slysatryggingar. Auk þess er hægt að bæta við innbúskaskó og ferðatryggingum eftir þörfum hvers og eins.

Hentar vel barnafjölskyldum og þeim sem vilja hafa hærri vátryggingafjárhæðir en bjóðast í Heimilisvernd 2.

EFTIRFARANDI ER INNIFALIÐ Í TRYGGINGUNNI

INNBÚSTRYGGING

Bætir innbú heimilisins við meiri háttar tjón, svo sem vegna bruna, vatns, innbrots, umferðaróhapps, ráns, skemmdarverka, hruns, óveðurs, ofhitunar þvotts, þjófnaðar úr grunnskóla, og skammhlaups í rafmagnstækjum. Bætir einnig fyrir tjón á frystivörum vegna skyndilegrar bilunar á kæli eða frysti.

INNBÚSKASKÓ (VALKVÆTT)

Innbúskaskó er valkvæð viðbót sem tekur til tjóns á almennu innbúi og persónulegum munum heimilisins sem fæst ekki bætt samkvæmt hefðbundnum skilmálum.

ÁBYRGÐARTRYGGING

Greiðir skaðabætur vegna tjóns gagnvart þriðja aðila sem vátryggður eða aðrir heimilismeðlimir sem undir trygginguna falla eru gerðir ábyrgir fyrir samkvæmt íslenskum réttarreglum um skaðabótaábyrgð.

SLYSATRYGGING Í FRÍTÍMA

Þessi trygging greiðir bætur vegna slyss sem heimilisfólk kann að verða fyrir í frítíma sínum, við heimilisstörf eða nám. Bætur greiðast vegna andláts, varanlegrar örorku, tímabundins missis starfsorku og tannbrots.

UMÖNNUNARTRYGGING BARNA

Tryggingin greiðir bætur þegar barn yngra en 16 ára þarf að dveljast á sjúkrahúsi lengur en 5 samfellda daga. Bótatíminn er lengstur 180 dagar vegna sama sjúkdóms eða slyss. Trygging þessi greiðir þó ekki bætur vegna sjúkdóma sem eru fyrir hendi við fæðingu barnsins eða greinast innan 90 daga frá fæðingu.

SJÚKRAKOSTNAÐARTRYGGING INNANLANDS

Sá sem hefur fengið greiddar bætur vegna varanlegrar örorku eða tímabundins missis starfsorku vegna slyss í frítíma á rétt á greiðslu innlends sjúkrakostnaðar vegna sama slyss.

GREIÐSLUKORTATRYGGING

Trygging þessi gildir á Íslandi sem og á ferðalögum erlendis. Hún bætir tjón sem verður við það að greiðslukort glatast og óviðkomandi aðili notar það með sviksamlegum hætti.

RÉTTARAÐSTOÐARTRYGGING

Þessi trygging greiðir málskostnað vegna ágreinings í einkamálum.

FERÐATRYGGINGAR (VALKVÆTT)

Ferðasjúkratrygging greiðir kostnað á ferðalagi erlendis vegna slysa, veikinda eða andláts.

Ferðarofstrygging endurgreiðir nauðsynleg viðbótarútgjöld ef rjúfa þarf ferðina áður en hún er hálfnuð vegna veikinda eða slysa hins vátryggða eða náinna ættingja.

FARANGURSTRYGGING (VALKVÆTT)

Farangurstrygging tekur til farangurs á ferðalagi erlendis og bætir tjón m.a. vegna bruna, innbrota, skemmdarverka og þess ef farangur tapast hjá flutningsaðila. Ef ferðast er með dýra hluti er nauðsynlegt að vátryggja þá sérstaklega.

Farangurstafatrygging greiðir bætur vegna tafar á afhendingu farangurs í áætlunar- eða leiguflugi.

FORFALLATRYGGING (VALKVÆTT)

Greiðir fyrirframgreiddan ferðakostnað ef hinn vátryggði neyðist til að hætta við ferð.

Vinsamlegast athugið að upptalningin hér að ofan er ekki tæmandi. Ítarlegri upplýsingar má nálgast í skilmálum tryggingarinnar.