Hestatrygging

Hestatrygging gildir til 15 vetra aldurs og tekur aðeins til hesta á Íslandi. Til að taka tryggingu þarf að fylla út beiðni sem nálgast má hér á síðunni og skila henni inn með heilbrigðisvottorði sem er innan við tveggja vikna gamalt.

EFTIRFARANDI ER INNIFALIÐ Í TRYGGINGUNNI

LÍF- OG HEILSUTRYGGING

Líf- og heilsutrygging tekur til dauða hestsins eða alvarlegs heilsutjóns hans. Einnig ef hesti er stolið eða hann tapast og finnst ekki innan 120 daga frá því tilkynning um hvarf hans barst félaginu.

SJÚKRAKOSTNAÐARTRYGGING

Sjúkrakostnaðartrygging tekur til kostnaðar vegna nauðsynlegrar þjónustu hjá dýralæknum. Vátryggingin bætir réttmætan, sanngjarnan og ófyrirséðan dýralæknakostnað sem er bein afleiðing af slysum eða sjúkdómum hins tryggða hests.

ÁBYRGÐARTRYGGING

Ábyrgðartryggingin tekur á hugsanlegri skaðabótaskyldu sem getur fallið á eiganda hests vegna líkamstjóns eða skemmda á munum sem hesturinn getur valdið.